Novotec

Renggli > realizacje > Novotec

Novotec

Lokalizacja: Warszawa;

Liczba pomieszczeń: 7;

Powierzchnia: 191 m2;

Pomieszczenia laboratoryjne.

Sprawdź Nasz katalog mebli laboratoryjnych

Więcej